Parcoaching - fokus på fælles retning og udvikling

Formål

Formålet med parcoaching er at understøttet jeres ønske om at udvikle jer sammen, og dermed øge jeres livskvalitet, blive verdensmestre i at kommunikere med hinanden, forstå hinanden og lære at tage ejerskab for egne tanker, følelser og behov.

Parcoaching er afgørende for det gode liv sammen med hinanden.

Parcoaching er for jer, der ikke ønsker at blive skilt!

Indhold

Se under Eksempler længere nede på siden her.

Målgruppen og udbyttet

Par-coaching er for jer, der ønsker at fintune og løfte jeres parforhold, og komme tættere på hinanden. Her kommer jeg i spil som coach, rådgiver og sparringspartner, der kan sætte nogle samtaler i gang, der skal styrke jeres forhold. 

Eksempler på temaer for jeres forløb kunne være;

 • Kommunikationen mellem jer (tanker, følelser, overbevisninger, tillid, tiltro etc)
 • Fælles retning (værdierne, drømme, mål, oplevelser, prioriteter etc)
 • Opdragelse af børnene (fælles sprog, handlinger, aftaler etc)
 • Mere tid med familien (samhørighed, tid, prioritering, nærhed, oplevelser etc)
 • Karriere og alt det andet (arbejdstid vs fritid etc)
 • Værdiafklaring (fælles strategiproces på jeres fælles værdier)
 • Hvor er vi på vej hen? (fælles selvrangsagelse og refleksion på fremadrettet retninger og fremtiden)

Det praktiske

Når vi går i gang med et forløb, starter vi ud med et fælles møde. Her laver vi en forventningsafstemning og behovsafdækning. På den måde sikrer vi, at der fra start er fælles fodslag, og et stærkt fundament at bygge på.

Efter hvert møde vil i få hjemmeopgaver som vi vender tilbage til på de efterfølgende møder. Møderne aftales løbende efter behov, både individuelt og fælles. Fuldstændig efter hvad vi sammen finder ud af.

Møderne er altid uden bagkant. Så slipper jeg for at sidde og se på klokken, og måske kommer til at stoppe en god dialog, som er ved at udvikle sig.

Pris for parcoaching

Mine personlige kompetencer

 • Tillidsvækkende og uformel - møder Jer der hvor I er lige nu i livet
 • Openminded og fordomsfri
 • Kreativ og præsenterer ofte nye muligheder og idéer
 • Professionel i omgang med andre mennesker, og møder altid forberedt.