Foredrag

Jeg holder ikke mange foredrag, men de få, jeg holder, er bestilte opgaver. Jeg møder altid yderst velforberedt op og modtager gode evalueringer fra deltagerne, som føler sig både løftet på konkret viden og inspireret til at se tingene på en ny (coachende) måde, og fra arrangørerne, der udtaler tilfredshed med mit besøg hos dem.

Jeg bruger meget tid på min foredragsforberedelse. Og jeg bruger også tid på at forventningsafstemme med arrangøren. 

  • Hvad er arrangørens MÅL for foredraget?
  • Hvilken værdi ønskes der at blive skabt med mit foredrag?
  • Hvad ønsker man specifikt?
  • Hvilke ting ønsker man at kunne handle bedre på efter foredraget?
  • Hvilke konkrete redskaber er der behov for?

Mine priser for foredrag à 2 timer

0-10 deltagere - 8.500 kr. + kørsel/transport

11-50 deltagere - 12.500 kr. + kørsel/transport

50+ deltagere - 15.750 kr. + kørsel/transport

Handelsbetingelser

  • Arrangementet betales senest 8 dage før afholdelse.
  • Ved aflysning mindre end 14 dage inden aftalt dato opkræves 50% af den aftalte pris.
  • Ved aflysning mindre end 7 dage inden aftalt dato opkræves 100% af den aftalte pris.
  • Hvis der er behov for at flytte datoen for arrangementet, vil dette som regel kunne lade sig gøre uden beregning og ved aftale om ny dato inden for den kommende måned.

Alle priser er ekslusive moms. Jeg forbeholder mig ret til at ændre mine priser.

Få et uforpligtende tilbud

Står du som arrangør for at finde en oplægsholder til et tema, som I selv har fundet, er du velkommen til at kontakte mig helt uforpligtende og få mit bud på, hvordan jeg kan byde ind på opgaven.

Kontakt mig nu

Telefon 21 91 76 48
Mail: gh@gittehoumand.dk

Jeg glæder mig til at tale med dig.

Gitte Houmand