A3A8843W TILTRYK

Businesscoaching

Fokus på job og karriere - din udvikling

Businesscoaching er for dig, der stiller krav til dig selv om personligt ejerskab og selvledelse i din karriere. Businesscoaching har til formål at definere mål og strategier henimod egne såvel virksomhedens ønsker og krav, således at du opnår optimal motivation og trivsel. 

Alle mine coachingforløb er individuelle og målrettede på indhold, opfølgning, commitment, feedback, struktur og intervaller. 

Derfor udgør de første møder fundamentet for målafklaringen og den gensidige forventningsafstemning om, hvad der er behov for, hvad der ønskes specifikt at blive coachet på, og hvordan den fremadrettede proces skal forløbe i forhold til motivation og fastholdelse af mål.

Værdien i at have en personlig coach til karriereudvikling

For den udviklingsorienterede person er en personlig coach et værdifuldt værktøj - jeg har her sammenfattet den røde tråd i udtalelser fra mine businesskunder:

 • Frirum til refleksion, indsigt og selvforståelse af aktuelle udfordringer
 • Fokus på balancen mellem job, familie og egotid
 • Vælger til og fra på den gode måde
 • Er blevet skarp på, hvad der arbejdsmæssigt giver og dræner mig for energi
 • Afklaring af lederrollen, ansvar, opgaver og indflydelse
 • Definerer tydelige mål og er dermed endnu skarpere i kommunikation og ønsker
 • Genfundet sig selv i tankeprocesser
 • Opnået indre ro og større selvværd og tro på sig selv
 • Ny positiv energi og generelt bare mere klar og glad
 • Bedre til at planlægge og sætte mål
 • Øget bevidsthed om de vigtigste værdier
 • Forståelse af betydningen af generel forventningsafstemning