Afklaring

Jeg tilbyder en intensiv, målrettet og individul screeningsproces med henblik på afklaring af samarbejde til et kortere/længere udviklingsforløb, i forhold til antal personer, tema, ønsker og mål.

Screeningsprocessen indeholder

 • 1 indledende telefonmøde
 • 1 screeningsmateriale som du sætter god tid af til, udfylder og mailer retur
 • 1 coachingmøde, den tid det tager
 • 1 opfølgningsmøde, hvor personligt og målrettet skriftligt oplæg præsenteres 
 • 1 opfølgning på telefon
 • Du får min udelte opmærksomhed og professionelle tilstedeværelse.
 • Du får tilsendt mit selvudviklede screeningsmateriale forud for mødet, som du udfylder og returnerer - dvs. processen er igang.
 • Du får et møde med en forberedt og professionel coach, som har brugt tid på at nærlæse dit udfyldte materiale.
 • Du bliver coachet på stedet.
 • Du bliver inspireret og motiveret.
 • Du får klarhed over, hvor du skal tage fat.
 • Processen er intens og skaber bevægelse i dig

En individuel og personlig screeningsproces sikrer dig, at du bliver mødt PRÆCIST der hvor du er, og vi får skabt et godt og skarpt billede af din aktuelle situation. Du kan forvente, at

 • Italesætte din aktuelle situation og dine mål og ønsker
 • Afklare, hvilket livsområde der er tale om
 • Mærke og afstemme gensidige forventninger til hinanden
 • Afklare, om jeg er den rette til at hjælpe dig
 • Afklare, om temaet/indholdet er egnet til coaching
 • Afklare, om du er 'coachable' - altså klar til coaching
 • Afklare, om du med hjertet vil det her, eller om der er andre faktorer, der spiller ind

Hvad vil du tage med dig?

 • Coachingens effekt 
 • Indspark og motivation til at komme videre
 • Lyst og energi til handling
 • Overblik og klarhed over dine indsatsområder og udviklingsfelter 
 • Evt. en handlingsplan
 • Testet på din tro på projektet

Hvem er du?

 • Du er først og fremmest et menneske, der tager dig selv alvorligt og har lyst til at arbejde med dig selv.
 • Du er direktør, ejerleder eller leder med behov for en personlig coach til at fremme din karriere.
 • Du er leder eller mellemleder med ønske om at udvikle dine medarbejdere, så jeres fælles mål nås.
 • Du er medarbejder med behov for at udvikle dig personligt i dit job.
 • Du er privatperson med behov for personlig udvikling.

 5 afklarende spørgsmål, DU kan stille mig

 1. Hvilke erfaringer har du med min situation/mine udfordringer?
 2. Hvem har ansvaret for, at jeg når i 'mål'?
 3. Hvor meget hjemmearbejde kan jeg forvente?
 4. Hvordan fungerer et coachingforløb i praksis?
 5. Hvad kan jeg forvente af dig?

3  bærende værdier i vores samarbejde

 1. Kemi. Den menneskelige kemi måles på flere niveauer. Jeg tænker her på den mentale kemi, som er udtryk for en indre, naturlig interesse. Man vil gerne tale sammen. Lytte og lære. Uden frygt og uden anden hensigt end at lære, give og modtage. Man føler sig set, hørt og mødt. Det er kemi.
 2. Tillid. Tillid er afgørende for udvikling. Tillid til sig selv og tillid til mig. Tillid til at rumme ukendte følelser og tage ansvar for dem. Tillid til noget, der er større end en selv, og at alt er, som det skal være lige nu. Tillid til processen og tillid til, at du gør dit bedste hele tiden. Tillid til, at jeg vil dig det bedste, og at jeg ikke er svaret på dit liv og dine ønsker og mål, men tillid til, at du selv indeholder alle svarerne, og at jeg kan hjælpe, støtte og coache dig ind til dem, hvis du vil.
 3. Tryghed. Når vi begge er trygge i vores møde, slapper vi af og åbner op i nærværet og det, som vi her skaber af dialog, refleksion, coaching, sparring, guiding etc. At være tryg og rolig er vigtige grundsten i al kommunikation og samvær med et andet menneske, som man åbner sig for. 

Coaching eller terapi?

Coaching er en fremadrettet udviklings- og afklaringsproces, og jeg vil derfor aflæse, om du er klar. Jeg kalder det at være 'coachable'. Jeg vil også afklare, om temaet/indholdet er egnet til coaching kontra terapi. Jeg vil være åben og ærlig over for dig og tage en dialog med dig om, hvad jeg hører. Hvis jeg fornemmer, at terapi måske ville være en bedre løsning for dig, vil vi tage en snak om det. Jeg garanterer, at du på dette område vil have en klar fornemmelse af, hvad der er bedst for dig.

Commitment

Jeg har kun ét 'krav' til dig, og det er dit personlige commitment og engagement. På en skala fra 0 til 10, hvor meget vil du det her? Hvis tallet er mindre end 10, er du ikke klar!

Jeg ser frem til vores samarbejde.

kh
Gitte Houmand