Header

Virksomheden

Mål og vision

Erhverv

Det er virksomhedens overordnede mål at være blandt virksomheders foretrukne leverandør inden for eksterne og individuelle coachingydelser og at hjælpe og støtte virksomhederne i aktuelle udviklings-, afviklings- og forandringsproccesser, som berører medarbejderne, ved hjælp af individuelle og personlige coachingforløb.

Private

Virksomheden coacher også ressourcestærke, udviklingsorienterede privatpersoner. Disse personer kan sagtens befinde sig i en livskrise eller anden personlig forandringsprocess, hvor coaching kan hjælpe, støtte og give den indsigt, der skal til, for at personen selv kommer videre. Dette kræver forståelse for forskellen på rådgivning og coaching, hvilket afklares på det første møde, hvor de gensidige forventninger afstemmes.

Værdier

  • Det personlige ejerskab
  • Arbejdsglæde og autenticitet
  • Personlig udvikling og vækst

Fakta

Virksomheden er en enkeltmandsejet coachingvirksomhed, som blev etableret i januar 2008. Virksomheden vækster stille og roligt.

Målgrupper

  • Erhvervskunder (alle medarbejdere på strategisk og taktisk niveau)
  • Privatkunder (ressourcestærke og udviklingsorienterede personer)