Konfliktmægling

Professionel konfliktmægling mellem to parter til erhverslivet

Jeg er uddannet konfliktmægler fra Institut for Diapraxis.

Se hvilke temaer her: /ydelser/konfliktmaegling/temaerne/

Hvorfor konflikter vi?

Hvor der er fællesskaber, er der sandsynlighed for konflikt. Konflikt er en naturlig del af livet, og jeg betragter konflikter som en invitation til at skabe bedre forståelse for hinandens forskellige behov og følelser, sprog, tanker og overbevisninger. 

Der kan være mange ting, der hæmmer freden mellem to mennesker. Overskriften på disse 'ting' er en indre oplevelse af, at parterne ikke føler sig mødt på deres behov og følelser. De kan føle sig 'ramt' på deres grundantagelse af, hvordan verden skal være, og hvordan man skal opføre sig. Begge parter synes, at de tænker det 'rigtige', hvilket kan give anledning til konflikt og sågar misforståelser, så der er behov for en 'oversætter', der kan tolke imellem dem, så de bedre kan komme til at forstå og høre, hvad den anden siger, tænker og mener. 

Hvad er konfliktmægling?

Konfliktmægling er et dialogværktøj, som styres af konfliktmægleren. Mæglingen giver parterne mulighed for at blive hørt og forstået ud fra egne behov og følelser.

 • Fakta - konfliktmægleren afdækker begge parters faktuelle historie om situationen.
 • Følelser - konfliktmægleren åbner op for, hvordan situationen påvirker parterne.
 • Behov - konfliktmægleren åbner op for parternes individuelle behov 

Konfliktmægling giver mulighed for, at parterne selv kan finde løsninger til at komme videre på den gode måde. Med fred og accept for hinandens forskelligheder, følelser og behov.

Formålet med en konfliktmægling er at skabe dialog mellem parterne. 

Processen

 • 2 individuelle formøder meed begge parter á ca. 1 time. 
 • 1 konfliktmægling/dialogmøde på ca. 2-3 timer.

Jeg anbefaler, alle møder foregår i mine lokaler i Multihuset, Vejle. Diskretion er en selvfølge.

 

Lidt om uddannelsens indhold.

Konfliktmægleruddannelsens forløb, som jeg har afsluttet pr. 20/1-2014

Uddannelsen forløb over 9 måneder, formet som fire internatmoduler plus træningsdage mellem modulerne, i alt 15 træningsdage med særlig vægt på personlig træning og sparring med 15 deltagere og 3 undervisere.

Uddannelsens indhold med teoretiske oplæg og praktiske øvelser og træning omfattede

 • Konfliktens dynamik og konstruktive håndtering
 • Ledelse og styring af mæglingsprocesser gennem dialog og forhandling
 • Forberedelse af den forsvarlige mægling og skabelse af en tryg atmosfære
 • Mæglerens mentale forberedelse og indre ro
 • Rumning af konflikten og dens følelser med empati og nærvær
 • Magt og dilemmaer i mæglingsrummet
 • Mæglerens etiske ansvar
 • Introduktion og træning i at lede cirkelprocesser i mindre grupper
 • Præsentation af Teori-U-processen og i den forbindelse arbejdet med egne dilemmaer i forhold til egen organisation
 • Introduktion til Axel Honneths brug af anerkendelse i forbindelse med krænkelser

Underviserne på alle dage var

 1. Advokat og konfliktmægler Lene Holmsgaard
 2. Advokat og konfliktmægler Steen Holmsgaard
 3. Procesleder og konfliktmægler Vibeke Thorsen